Dla Gminy Żukowo realizujemy budowę zbiornika retencyjnego przy klasztorze.

Stan przed:

Stan zbiornika retencyjnego w styczniu 2018 roku, przed rozpoczęciem robót budowlanych

W trakcie robót budowlanych

Zbiornik retencyjny w Żukowie w czerwcu 2018 roku

Zbiornik retencyjny w Żukowie w czerwcu 2018 roku