W dniu 08.09.2017 roku podpisaliśmy umowę z Regionalną Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zabezpieczenie lewego brzegu kanału portowego w msc. Nowa Pasłęka. W miejscu istniejącego umocnienia zaprojektowano wbicie ścianki szczelnej z grodzic GU 16-400 wraz z wykonaniem oczepu żelbetowego. Przewidziano ściankę o długości 8m kotwioną za pomocą kotew gruntowych. Długość stalowej żerdzi kotwiącej wynosi 11,5m, długość buławy l=6,5m. W nowym murze nadwodnym zaprojektowano odbojnice typu MDB Milanówek oraz drabinkę wyłazową. Przewiduje się również uzupełnienie skarp pospółką oraz ułożenie darniny. Prace mają być zakończone do 30 listopada 2017 roku.