Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

– wymianie 2 pomp w pompowni Konowały I,
– wymianie 3 pomp w pompowni Konowały II,
– montażu suwnic,
– przebudowie budynków pompowni Konowały I i Konowały II: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, pomieszczeń budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokryć dachowych, wymiana instalacji elektrycznej,
– przebudowie budynku gospodarczego: przebudowa budynku, pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej,
– przebudowie budynku obsługi pompowni – operatora – naprawa ścian zewnętrznych, montaż systemu odwodnienia dachu, naprawa schodów zewnętrznych, naprawa komina, wymiana stolarki budowlanej, wykończenie wnętrz, wymiana instalacji elektrycznej,
– zagospodarowaniu terenu: utwardzenie terenu, ogrodzenie, remont skarp i dna zbiorników wyrównawczych, naprawa skarp i dna w obrębie doków wylotowych, budowa pomostu roboczego, naprawa skarpy przy budynku stacji pomp Konowały I wraz z montażem balustrady, montaż balustrady przy zbiornikach wyrównawczych, wykonanie pochylni przy budynku stacji pomp Konowały I.

Termin zakończenia robót – 15 listopad 2017 roku.