HABUD
  Dnia 23.12.2016 roku zakończono roboty budowlane w Słowińskim Parku Narodowym w Smołdzinie.
  Dnia 14.11.2016 roku zakończono roboty budowlane przy modernizacji obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc. Jakunowo w powiecie Węgorzewskim
  Dnia 30.08.2016 roku podpisano umowę na remont stopni wodnych na Górnej Skanalizowanej Noteci – śluza Antoniewo, śluza Frydrychowo
  Dnia 24.08.2016 roku podpisano umowę na modernizację obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w msc. Jakunowo w powiecie Węgorzewskim
  10.08.2016 - Podpisano umowę na remont jazu Zielona w miejscowości Lubień, koło Miłomłyna
  W dniu 06.04.2016roku w Słowińskim Parku Narodowym w Smołdzinie podpisaliśmy umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj na wieże stalowe o wysokości 5m i 12m oraz kładki drewniany na ścieżce edukacyjnej. Wartość kontraktu wyniosła 779 820zł.
  W dniu 01.04.2016 roku zakończyliśmy realizację kontraktu pn.: „Wykonywanie remontów odwodnienia liniowego (rowów) w ciągu dróg krajowych Nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie.”
  W dniu 02.02.2016 podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie zbiornika retencyjnego nr 5 w Straszynie wraz z przebudową rzeki Strugi z Jankowa od ulicy Poprzecznej do rzeki Raduni. W załączeniu przedstawiamy projekt zagospodarowania terenu objętego niniejszym opracowaniem.
  22.12.2015 zakończyliśmy roboty budowlane na zadaniu "Remont ostrogi nr 12/726 w kw 725+990 brag prawy na rzece Wiśle"
  Wartość kontraktu wyniosła 357 701.82zł.
  Wygraliśmy przetarg i rozpoczynamy prace w temacie:
  "Kompleksowa modernizacja dwóch nitek technologicznych w Komorze Wodnej Nowej w ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o."
  Inwestorem jest ENERGA Kogeneracja Sp. z o. o w Elblągu.
  Zakres robót obejmuje projekt wykonawczy, prace podwodne, szandorowanie i czyszczenie kanałów doprowadzających wody technologiczne z rzeki Elbląg do pompowni, rewitalizację zastawek, wymianę rurociągów ssawnych pomp oraz dostawę, montaż i rozruch dwóch kompletów urządzeń czyszczących wodę z zanieczyszczeń stałych.
  W skład kompletu wchodzi krata rzadka na wlocie, krata gęsta i sito bębnowe. Wszystkie urządzenia będą pracowały w cyklu automatycznym, będą zasilane i sterowane z dedykowanej im rozdzielni głównej. Całość będzie wizualizowana w systemie SKADY Zamawiającego.
  Łączna wartość prac wynosi 3 444 000,00 PLN, potrwają one do grudnia 2016r.
  W dniu 24.11.2015r. w Szczytnie podpisano umowę na "Wykonywanie remontów odwodnienia liniowego (rowów) w ciągu dróg krajowych Nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez Rejon w Szczytnie."
  Wartość kontraktu wynosi 219 555zł brutto.
  W dniu 02.11.2015r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn.; "Przebudowa rowu dla zlewni wód opadowych ulicy Portowej we Władysławowie."


Zakład Projektowo – Wykonawczy HABUD Sp. z o.o.
ul. Kaprów 4A, 80-316 Gdańsk
NIP: 957 107 22 33
tel\fax +48 58 781 29 30
email: biuro@habud.pl
www.habud.pl