HABUD


Zakład Projektowo - Wykonawczy "HABUD" Spółka z.o.o.
Ul. Kaprów 4A
Gdańsk 80-316

Tel./Fax: (58) 781 29 30
E-mail: biuro@habud.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000493922
NIP: 957-107-22-33
REGON: 222019625