Aktualności:

  • ZBIORNIK ŻUKOWO Dla Gminy Żukowo realizujemy budowę zbiornika retencyjnego przy klasztorze. Stan przed: W trakcie robót budowlanych
  • DŁUGI WEEKEND W dniu 1 czerwca 2018 roku nie pracujemy. Zapraszamy do kontaktu 4 czerwca, od godziny 7:00
  • SPEŁNIAMY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Skąd mamy Państwa dane? Państwa dane pozyskaliśmy: bezpośrednio od Państwa, ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych ...
  • MAJÓWKA W dniach od 30 kwietnia oraz 4 maja pracujemy.  

Wyszukaj na stronie:

O nas:

Nasza firma rozpoczęła działalność, jako Zakład Projektowo – Wykonawczy „H-BUD” Hieronim Szukalski. W 2014 roku w wyniku przekształceń właścicielskich powstała spółka Zakład Projektowo –Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. Wśród założycieli i pracowników znalazły się osoby mające wieloletnie doświadczenie w branży hydrotechnicznej oraz budowlanej, dzięki czemu już w początkowym okresie mogliśmy przystąpić do realizacji dużych i skomplikowanych przedsięwzięć. Firma jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale. O solidnych fundamentach spółki świadczy jej doświadczenie i potencjał finansowy, który przekłada się na zaufanie Klientów, banków i firm ubezpieczeniowych. Wiedza i racjonalne decyzje kadry zarządzającej są źródłem wysokiej rentowności i płynności finansowej. Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych. Firma wyspecjalizowała się w budownictwie wodnym – melioracyjnym i hydrotechnicznym, zarówno w opracowaniu dokumentacji projektowych jak i w wykonawstwie. Jesteśmy uznawani za wykonawcę solidnego i umiejącego dostosować się do trudnych warunków. Na taką opinię zasłużyliśmy sobie także dzięki doświadczonej kadrze, wysokiej kulturze i tradycji firmy. Wierzymy ponadto, że współodpowiedzialność pracowników za przyszłość firmy oraz ich szacunek dla pracy to najlepsze źródła motywacji i lojalności.